Vivu combo
Áp dụng: 1/9 - 1/10/2022
Dành cho khách lưu trú tại VMMS resort
Gói buffet ẩm thực - giải trí tự chọn
Vivu combo
Ticket ưu đãi hạn sử dụng 1 năm
Giảm tối đa 10% tất cả các dịch vụ
Dành cho các thành viên VMMS resort
Vivu combo
Áp dụng: 1/9 - 1/10/2022
Dành cho khách lưu trú tại VMMS resort
Gói buffet ẩm thực - giải trí tự chọn
Vivu combo
Ticket ưu đãi hạn sử dụng 1 năm
Giảm tối đa 10% tất cả các dịch vụ
Dành cho các thành viên VMMS resort
Vivu combo
Áp dụng: 1/9 - 1/10/2022
Dành cho khách lưu trú tại VMMS resort
Gói buffet ẩm thực - giải trí tự chọn
Vivu combo
Ticket ưu đãi hạn sử dụng 1 năm
Giảm tối đa 10% tất cả các dịch vụ
Dành cho các thành viên VMMS resort
logo